0.9.9 API documenation
Typedefs
GLM_GTC_type_aligned

Typedefs

typedef aligned_highp_bvec1 aligned_bvec1
 
typedef aligned_highp_bvec2 aligned_bvec2
 
typedef aligned_highp_bvec3 aligned_bvec3
 
typedef aligned_highp_bvec4 aligned_bvec4
 
typedef aligned_highp_dmat2 aligned_dmat2
 
typedef aligned_highp_dmat2x2 aligned_dmat2x2
 
typedef aligned_highp_dmat2x3 aligned_dmat2x3
 
typedef aligned_highp_dmat2x4 aligned_dmat2x4
 
typedef aligned_highp_dmat3 aligned_dmat3
 
typedef aligned_highp_dmat3x2 aligned_dmat3x2
 
typedef aligned_highp_dmat3x3 aligned_dmat3x3
 
typedef aligned_highp_dmat3x4 aligned_dmat3x4
 
typedef aligned_highp_dmat4 aligned_dmat4
 
typedef aligned_highp_dmat4x2 aligned_dmat4x2
 
typedef aligned_highp_dmat4x3 aligned_dmat4x3
 
typedef aligned_highp_dmat4x4 aligned_dmat4x4
 
typedef aligned_highp_dvec1 aligned_dvec1
 
typedef aligned_highp_dvec2 aligned_dvec2
 
typedef aligned_highp_dvec3 aligned_dvec3
 
typedef aligned_highp_dvec4 aligned_dvec4
 
typedef vec< 1, bool, aligned_highp > aligned_highp_bvec1
 
typedef vec< 2, bool, aligned_highp > aligned_highp_bvec2
 
typedef vec< 3, bool, aligned_highp > aligned_highp_bvec3
 
typedef vec< 4, bool, aligned_highp > aligned_highp_bvec4
 
typedef mat< 2, 2, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat2
 
typedef mat< 2, 2, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat2x2
 
typedef mat< 2, 3, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat2x3
 
typedef mat< 2, 4, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat2x4
 
typedef mat< 3, 3, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat3
 
typedef mat< 3, 2, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat3x2
 
typedef mat< 3, 3, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat3x3
 
typedef mat< 3, 4, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat3x4
 
typedef mat< 4, 4, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat4
 
typedef mat< 4, 2, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat4x2
 
typedef mat< 4, 3, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat4x3
 
typedef mat< 4, 4, double, aligned_highp > aligned_highp_dmat4x4
 
typedef vec< 1, double, aligned_highp > aligned_highp_dvec1
 
typedef vec< 2, double, aligned_highp > aligned_highp_dvec2
 
typedef vec< 3, double, aligned_highp > aligned_highp_dvec3
 
typedef vec< 4, double, aligned_highp > aligned_highp_dvec4
 
typedef vec< 1, int, aligned_highp > aligned_highp_ivec1
 
typedef vec< 2, int, aligned_highp > aligned_highp_ivec2
 
typedef vec< 3, int, aligned_highp > aligned_highp_ivec3
 
typedef vec< 4, int, aligned_highp > aligned_highp_ivec4
 
typedef mat< 2, 2, float, aligned_highp > aligned_highp_mat2
 
typedef mat< 2, 2, float, aligned_highp > aligned_highp_mat2x2
 
typedef mat< 2, 3, float, aligned_highp > aligned_highp_mat2x3
 
typedef mat< 2, 4, float, aligned_highp > aligned_highp_mat2x4
 
typedef mat< 3, 3, float, aligned_highp > aligned_highp_mat3
 
typedef mat< 3, 2, float, aligned_highp > aligned_highp_mat3x2
 
typedef mat< 3, 3, float, aligned_highp > aligned_highp_mat3x3
 
typedef mat< 3, 4, float, aligned_highp > aligned_highp_mat3x4
 
typedef mat< 4, 4, float, aligned_highp > aligned_highp_mat4
 
typedef mat< 4, 2, float, aligned_highp > aligned_highp_mat4x2
 
typedef mat< 4, 3, float, aligned_highp > aligned_highp_mat4x3
 
typedef mat< 4, 4, float, aligned_highp > aligned_highp_mat4x4
 
typedef vec< 1, uint, aligned_highp > aligned_highp_uvec1
 
typedef vec< 2, uint, aligned_highp > aligned_highp_uvec2
 
typedef vec< 3, uint, aligned_highp > aligned_highp_uvec3
 
typedef vec< 4, uint, aligned_highp > aligned_highp_uvec4
 
typedef vec< 1, float, aligned_highp > aligned_highp_vec1
 
typedef vec< 2, float, aligned_highp > aligned_highp_vec2
 
typedef vec< 3, float, aligned_highp > aligned_highp_vec3
 
typedef vec< 4, float, aligned_highp > aligned_highp_vec4
 
typedef aligned_highp_ivec1 aligned_ivec1
 
typedef aligned_highp_ivec2 aligned_ivec2
 
typedef aligned_highp_ivec3 aligned_ivec3
 
typedef aligned_highp_ivec4 aligned_ivec4
 
typedef vec< 1, bool, aligned_lowp > aligned_lowp_bvec1
 
typedef vec< 2, bool, aligned_lowp > aligned_lowp_bvec2
 
typedef vec< 3, bool, aligned_lowp > aligned_lowp_bvec3
 
typedef vec< 4, bool, aligned_lowp > aligned_lowp_bvec4
 
typedef mat< 2, 2, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat2
 
typedef mat< 2, 2, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat2x2
 
typedef mat< 2, 3, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat2x3
 
typedef mat< 2, 4, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat2x4
 
typedef mat< 3, 3, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat3
 
typedef mat< 3, 2, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat3x2
 
typedef mat< 3, 3, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat3x3
 
typedef mat< 3, 4, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat3x4
 
typedef mat< 4, 4, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat4
 
typedef mat< 4, 2, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat4x2
 
typedef mat< 4, 3, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat4x3
 
typedef mat< 4, 4, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dmat4x4
 
typedef vec< 1, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dvec1
 
typedef vec< 2, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dvec2
 
typedef vec< 3, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dvec3
 
typedef vec< 4, double, aligned_lowp > aligned_lowp_dvec4
 
typedef vec< 1, int, aligned_lowp > aligned_lowp_ivec1
 
typedef vec< 2, int, aligned_lowp > aligned_lowp_ivec2
 
typedef vec< 3, int, aligned_lowp > aligned_lowp_ivec3
 
typedef vec< 4, int, aligned_lowp > aligned_lowp_ivec4
 
typedef mat< 2, 2, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat2
 
typedef mat< 2, 2, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat2x2
 
typedef mat< 2, 3, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat2x3
 
typedef mat< 2, 4, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat2x4
 
typedef mat< 3, 3, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat3
 
typedef mat< 3, 2, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat3x2
 
typedef mat< 3, 3, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat3x3
 
typedef mat< 3, 4, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat3x4
 
typedef mat< 4, 4, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat4
 
typedef mat< 4, 2, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat4x2
 
typedef mat< 4, 3, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat4x3
 
typedef mat< 4, 4, float, aligned_lowp > aligned_lowp_mat4x4
 
typedef vec< 1, uint, aligned_lowp > aligned_lowp_uvec1
 
typedef vec< 2, uint, aligned_lowp > aligned_lowp_uvec2
 
typedef vec< 3, uint, aligned_lowp > aligned_lowp_uvec3
 
typedef vec< 4, uint, aligned_lowp > aligned_lowp_uvec4
 
typedef vec< 1, float, aligned_lowp > aligned_lowp_vec1
 
typedef vec< 2, float, aligned_lowp > aligned_lowp_vec2
 
typedef vec< 3, float, aligned_lowp > aligned_lowp_vec3
 
typedef vec< 4, float, aligned_lowp > aligned_lowp_vec4
 
typedef aligned_highp_mat2 aligned_mat2
 
typedef aligned_highp_mat2x2 aligned_mat2x2
 
typedef aligned_highp_mat2x3 aligned_mat2x3
 
typedef aligned_highp_mat2x4 aligned_mat2x4
 
typedef aligned_highp_mat3 aligned_mat3
 
typedef aligned_highp_mat3x2 aligned_mat3x2
 
typedef aligned_highp_mat3x3 aligned_mat3x3
 
typedef aligned_highp_mat3x4 aligned_mat3x4
 
typedef aligned_highp_mat4 aligned_mat4
 
typedef aligned_highp_mat4x2 aligned_mat4x2
 
typedef aligned_highp_mat4x3 aligned_mat4x3
 
typedef aligned_highp_mat4x4 aligned_mat4x4
 
typedef vec< 1, bool, aligned_mediump > aligned_mediump_bvec1
 
typedef vec< 2, bool, aligned_mediump > aligned_mediump_bvec2
 
typedef vec< 3, bool, aligned_mediump > aligned_mediump_bvec3
 
typedef vec< 4, bool, aligned_mediump > aligned_mediump_bvec4
 
typedef mat< 2, 2, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat2
 
typedef mat< 2, 2, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat2x2
 
typedef mat< 2, 3, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat2x3
 
typedef mat< 2, 4, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat2x4
 
typedef mat< 3, 3, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat3
 
typedef mat< 3, 2, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat3x2
 
typedef mat< 3, 3, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat3x3
 
typedef mat< 3, 4, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat3x4
 
typedef mat< 4, 4, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat4
 
typedef mat< 4, 2, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat4x2
 
typedef mat< 4, 3, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat4x3
 
typedef mat< 4, 4, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dmat4x4
 
typedef vec< 1, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dvec1
 
typedef vec< 2, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dvec2
 
typedef vec< 3, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dvec3
 
typedef vec< 4, double, aligned_mediump > aligned_mediump_dvec4
 
typedef vec< 1, int, aligned_mediump > aligned_mediump_ivec1
 
typedef vec< 2, int, aligned_mediump > aligned_mediump_ivec2
 
typedef vec< 3, int, aligned_mediump > aligned_mediump_ivec3
 
typedef vec< 4, int, aligned_mediump > aligned_mediump_ivec4
 
typedef mat< 2, 2, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat2
 
typedef mat< 2, 2, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat2x2
 
typedef mat< 2, 3, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat2x3
 
typedef mat< 2, 4, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat2x4
 
typedef mat< 3, 3, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat3
 
typedef mat< 3, 2, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat3x2
 
typedef mat< 3, 3, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat3x3
 
typedef mat< 3, 4, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat3x4
 
typedef mat< 4, 4, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat4
 
typedef mat< 4, 2, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat4x2
 
typedef mat< 4, 3, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat4x3
 
typedef mat< 4, 4, float, aligned_mediump > aligned_mediump_mat4x4
 
typedef vec< 1, uint, aligned_mediump > aligned_mediump_uvec1
 
typedef vec< 2, uint, aligned_mediump > aligned_mediump_uvec2
 
typedef vec< 3, uint, aligned_mediump > aligned_mediump_uvec3
 
typedef vec< 4, uint, aligned_mediump > aligned_mediump_uvec4
 
typedef vec< 1, float, aligned_mediump > aligned_mediump_vec1
 
typedef vec< 2, float, aligned_mediump > aligned_mediump_vec2
 
typedef vec< 3, float, aligned_mediump > aligned_mediump_vec3
 
typedef vec< 4, float, aligned_mediump > aligned_mediump_vec4
 
typedef aligned_highp_uvec1 aligned_uvec1
 
typedef aligned_highp_uvec2 aligned_uvec2
 
typedef aligned_highp_uvec3 aligned_uvec3
 
typedef aligned_highp_uvec4 aligned_uvec4
 
typedef aligned_highp_vec1 aligned_vec1
 
typedef aligned_highp_vec2 aligned_vec2
 
typedef aligned_highp_vec3 aligned_vec3
 
typedef aligned_highp_vec4 aligned_vec4
 
typedef packed_highp_bvec1 packed_bvec1
 
typedef packed_highp_bvec2 packed_bvec2
 
typedef packed_highp_bvec3 packed_bvec3
 
typedef packed_highp_bvec4 packed_bvec4
 
typedef packed_highp_dmat2 packed_dmat2
 
typedef packed_highp_dmat2x2 packed_dmat2x2
 
typedef packed_highp_dmat2x3 packed_dmat2x3
 
typedef packed_highp_dmat2x4 packed_dmat2x4
 
typedef packed_highp_dmat3 packed_dmat3
 
typedef packed_highp_dmat3x2 packed_dmat3x2
 
typedef packed_highp_dmat3x3 packed_dmat3x3
 
typedef packed_highp_dmat3x4 packed_dmat3x4
 
typedef packed_highp_dmat4 packed_dmat4
 
typedef packed_highp_dmat4x2 packed_dmat4x2
 
typedef packed_highp_dmat4x3 packed_dmat4x3
 
typedef packed_highp_dmat4x4 packed_dmat4x4
 
typedef packed_highp_dvec1 packed_dvec1
 
typedef packed_highp_dvec2 packed_dvec2
 
typedef packed_highp_dvec3 packed_dvec3
 
typedef packed_highp_dvec4 packed_dvec4
 
typedef vec< 1, bool, packed_highp > packed_highp_bvec1
 
typedef vec< 2, bool, packed_highp > packed_highp_bvec2
 
typedef vec< 3, bool, packed_highp > packed_highp_bvec3
 
typedef vec< 4, bool, packed_highp > packed_highp_bvec4
 
typedef mat< 2, 2, double, packed_highp > packed_highp_dmat2
 
typedef mat< 2, 2, double, packed_highp > packed_highp_dmat2x2
 
typedef mat< 2, 3, double, packed_highp > packed_highp_dmat2x3
 
typedef mat< 2, 4, double, packed_highp > packed_highp_dmat2x4
 
typedef mat< 3, 3, double, packed_highp > packed_highp_dmat3
 
typedef mat< 3, 2, double, packed_highp > packed_highp_dmat3x2
 
typedef mat< 3, 3, double, packed_highp > packed_highp_dmat3x3
 
typedef mat< 3, 4, double, packed_highp > packed_highp_dmat3x4
 
typedef mat< 4, 4, double, packed_highp > packed_highp_dmat4
 
typedef mat< 4, 2, double, packed_highp > packed_highp_dmat4x2
 
typedef mat< 4, 3, double, packed_highp > packed_highp_dmat4x3
 
typedef mat< 4, 4, double, packed_highp > packed_highp_dmat4x4
 
typedef vec< 1, double, packed_highp > packed_highp_dvec1
 
typedef vec< 2, double, packed_highp > packed_highp_dvec2
 
typedef vec< 3, double, packed_highp > packed_highp_dvec3
 
typedef vec< 4, double, packed_highp > packed_highp_dvec4
 
typedef vec< 1, int, packed_highp > packed_highp_ivec1
 
typedef vec< 2, int, packed_highp > packed_highp_ivec2
 
typedef vec< 3, int, packed_highp > packed_highp_ivec3
 
typedef vec< 4, int, packed_highp > packed_highp_ivec4
 
typedef mat< 2, 2, float, packed_highp > packed_highp_mat2
 
typedef mat< 2, 2, float, packed_highp > packed_highp_mat2x2
 
typedef mat< 2, 3, float, packed_highp > packed_highp_mat2x3
 
typedef mat< 2, 4, float, packed_highp > packed_highp_mat2x4
 
typedef mat< 3, 3, float, packed_highp > packed_highp_mat3
 
typedef mat< 3, 2, float, packed_highp > packed_highp_mat3x2
 
typedef mat< 3, 3, float, packed_highp > packed_highp_mat3x3
 
typedef mat< 3, 4, float, packed_highp > packed_highp_mat3x4
 
typedef mat< 4, 4, float, packed_highp > packed_highp_mat4
 
typedef mat< 4, 2, float, packed_highp > packed_highp_mat4x2
 
typedef mat< 4, 3, float, packed_highp > packed_highp_mat4x3
 
typedef mat< 4, 4, float, packed_highp > packed_highp_mat4x4
 
typedef vec< 1, uint, packed_highp > packed_highp_uvec1
 
typedef vec< 2, uint, packed_highp > packed_highp_uvec2
 
typedef vec< 3, uint, packed_highp > packed_highp_uvec3
 
typedef vec< 4, uint, packed_highp > packed_highp_uvec4
 
typedef vec< 1, float, packed_highp > packed_highp_vec1
 
typedef vec< 2, float, packed_highp > packed_highp_vec2
 
typedef vec< 3, float, packed_highp > packed_highp_vec3
 
typedef vec< 4, float, packed_highp > packed_highp_vec4
 
typedef packed_highp_ivec1 packed_ivec1
 
typedef packed_highp_ivec2 packed_ivec2
 
typedef packed_highp_ivec3 packed_ivec3
 
typedef packed_highp_ivec4 packed_ivec4
 
typedef vec< 1, bool, packed_lowp > packed_lowp_bvec1
 
typedef vec< 2, bool, packed_lowp > packed_lowp_bvec2
 
typedef vec< 3, bool, packed_lowp > packed_lowp_bvec3
 
typedef vec< 4, bool, packed_lowp > packed_lowp_bvec4
 
typedef mat< 2, 2, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat2
 
typedef mat< 2, 2, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat2x2
 
typedef mat< 2, 3, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat2x3
 
typedef mat< 2, 4, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat2x4
 
typedef mat< 3, 3, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat3
 
typedef mat< 3, 2, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat3x2
 
typedef mat< 3, 3, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat3x3
 
typedef mat< 3, 4, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat3x4
 
typedef mat< 4, 4, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat4
 
typedef mat< 4, 2, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat4x2
 
typedef mat< 4, 3, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat4x3
 
typedef mat< 4, 4, double, packed_lowp > packed_lowp_dmat4x4
 
typedef vec< 1, double, packed_lowp > packed_lowp_dvec1
 
typedef vec< 2, double, packed_lowp > packed_lowp_dvec2
 
typedef vec< 3, double, packed_lowp > packed_lowp_dvec3
 
typedef vec< 4, double, packed_lowp > packed_lowp_dvec4
 
typedef vec< 1, int, packed_lowp > packed_lowp_ivec1
 
typedef vec< 2, int, packed_lowp > packed_lowp_ivec2
 
typedef vec< 3, int, packed_lowp > packed_lowp_ivec3
 
typedef vec< 4, int, packed_lowp > packed_lowp_ivec4
 
typedef mat< 2, 2, float, packed_lowp > packed_lowp_mat2
 
typedef mat< 2, 2, float, packed_lowp > packed_lowp_mat2x2
 
typedef mat< 2, 3, float, packed_lowp > packed_lowp_mat2x3
 
typedef mat< 2, 4, float, packed_lowp > packed_lowp_mat2x4
 
typedef mat< 3, 3, float, packed_lowp > packed_lowp_mat3
 
typedef mat< 3, 2, float, packed_lowp > packed_lowp_mat3x2
 
typedef mat< 3, 3, float, packed_lowp > packed_lowp_mat3x3
 
typedef mat< 3, 4, float, packed_lowp > packed_lowp_mat3x4
 
typedef mat< 4, 4, float, packed_lowp > packed_lowp_mat4
 
typedef mat< 4, 2, float, packed_lowp > packed_lowp_mat4x2
 
typedef mat< 4, 3, float, packed_lowp > packed_lowp_mat4x3
 
typedef mat< 4, 4, float, packed_lowp > packed_lowp_mat4x4
 
typedef vec< 1, uint, packed_lowp > packed_lowp_uvec1
 
typedef vec< 2, uint, packed_lowp > packed_lowp_uvec2
 
typedef vec< 3, uint, packed_lowp > packed_lowp_uvec3
 
typedef vec< 4, uint, packed_lowp > packed_lowp_uvec4
 
typedef vec< 1, float, packed_lowp > packed_lowp_vec1
 
typedef vec< 2, float, packed_lowp > packed_lowp_vec2
 
typedef vec< 3, float, packed_lowp > packed_lowp_vec3
 
typedef vec< 4, float, packed_lowp > packed_lowp_vec4
 
typedef packed_highp_mat2 packed_mat2
 
typedef packed_highp_mat2x2 packed_mat2x2
 
typedef packed_highp_mat2x3 packed_mat2x3
 
typedef packed_highp_mat2x4 packed_mat2x4
 
typedef packed_highp_mat3 packed_mat3
 
typedef packed_highp_mat3x2 packed_mat3x2
 
typedef packed_highp_mat3x3 packed_mat3x3
 
typedef packed_highp_mat3x4 packed_mat3x4
 
typedef packed_highp_mat4 packed_mat4
 
typedef packed_highp_mat4x2 packed_mat4x2
 
typedef packed_highp_mat4x3 packed_mat4x3
 
typedef packed_highp_mat4x4 packed_mat4x4
 
typedef vec< 1, bool, packed_mediump > packed_mediump_bvec1
 
typedef vec< 2, bool, packed_mediump > packed_mediump_bvec2
 
typedef vec< 3, bool, packed_mediump > packed_mediump_bvec3
 
typedef vec< 4, bool, packed_mediump > packed_mediump_bvec4
 
typedef mat< 2, 2, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat2
 
typedef mat< 2, 2, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat2x2
 
typedef mat< 2, 3, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat2x3
 
typedef mat< 2, 4, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat2x4
 
typedef mat< 3, 3, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat3
 
typedef mat< 3, 2, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat3x2
 
typedef mat< 3, 3, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat3x3
 
typedef mat< 3, 4, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat3x4
 
typedef mat< 4, 4, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat4
 
typedef mat< 4, 2, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat4x2
 
typedef mat< 4, 3, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat4x3
 
typedef mat< 4, 4, double, packed_mediump > packed_mediump_dmat4x4
 
typedef vec< 1, double, packed_mediump > packed_mediump_dvec1
 
typedef vec< 2, double, packed_mediump > packed_mediump_dvec2
 
typedef vec< 3, double, packed_mediump > packed_mediump_dvec3
 
typedef vec< 4, double, packed_mediump > packed_mediump_dvec4
 
typedef vec< 1, int, packed_mediump > packed_mediump_ivec1
 
typedef vec< 2, int, packed_mediump > packed_mediump_ivec2
 
typedef vec< 3, int, packed_mediump > packed_mediump_ivec3
 
typedef vec< 4, int, packed_mediump > packed_mediump_ivec4
 
typedef mat< 2, 2, float, packed_mediump > packed_mediump_mat2
 
typedef mat< 2, 2, float, packed_mediump > packed_mediump_mat2x2
 
typedef mat< 2, 3, float, packed_mediump > packed_mediump_mat2x3
 
typedef mat< 2, 4, float, packed_mediump > packed_mediump_mat2x4
 
typedef mat< 3, 3, float, packed_mediump > packed_mediump_mat3
 
typedef mat< 3, 2, float, packed_mediump > packed_mediump_mat3x2
 
typedef mat< 3, 3, float, packed_mediump > packed_mediump_mat3x3
 
typedef mat< 3, 4, float, packed_mediump > packed_mediump_mat3x4
 
typedef mat< 4, 4, float, packed_mediump > packed_mediump_mat4
 
typedef mat< 4, 2, float, packed_mediump > packed_mediump_mat4x2
 
typedef mat< 4, 3, float, packed_mediump > packed_mediump_mat4x3
 
typedef mat< 4, 4, float, packed_mediump > packed_mediump_mat4x4
 
typedef vec< 1, uint, packed_mediump > packed_mediump_uvec1
 
typedef vec< 2, uint, packed_mediump > packed_mediump_uvec2
 
typedef vec< 3, uint, packed_mediump > packed_mediump_uvec3
 
typedef vec< 4, uint, packed_mediump > packed_mediump_uvec4
 
typedef vec< 1, float, packed_mediump > packed_mediump_vec1
 
typedef vec< 2, float, packed_mediump > packed_mediump_vec2
 
typedef vec< 3, float, packed_mediump > packed_mediump_vec3
 
typedef vec< 4, float, packed_mediump > packed_mediump_vec4
 
typedef packed_highp_uvec1 packed_uvec1
 
typedef packed_highp_uvec2 packed_uvec2
 
typedef packed_highp_uvec3 packed_uvec3
 
typedef packed_highp_uvec4 packed_uvec4
 
typedef packed_highp_vec1 packed_vec1
 
typedef packed_highp_vec2 packed_vec2
 
typedef packed_highp_vec3 packed_vec3
 
typedef packed_highp_vec4 packed_vec4
 

Detailed Description

Include <glm/gtc/type_aligned.hpp> to use the features of this extension.

Aligned types allowing SIMD optimizations of vectors and matrices types